Ostatnia aktualizacja strony: 07.06.2023, 15:22

Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy - Kontrola w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za przeprowadzenie egzaminów eksternistycznych w okresie I kwartału 2007r.

Metadane

Data wytworzenia : 21.05.2007
Data publikacji : 22.05.2007
Data modyfikacji : 22.05.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL