Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/8654,Wystapienie-pokontrolne-Szkola-Podstawowa-Nr-1-im-Powstancow-Wielkopolskich-w-Le.html
22.05.2024, 22:20

Wystąpienie pokontrolne - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy

Przestrzeganie procedur kontroli w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Metadane

Data wytworzenia : 23.06.2008
Data publikacji : 03.07.2008
Data modyfikacji : 03.07.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska

Opcje strony