Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/8481,wystapienie-Muzeum-Miedzi-w-Legnicy.html
21.07.2024, 09:00

wystąpienie - Muzeum Miedzi w Legnicy

kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z budżetu miasta na realizację sieci wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej oraz instalacji sanitarnej wraz z pomieszczeniami WC w Muzeum Bitwy Legnickiej w 2010 roku.

Metadane

Data wytworzenia : 03.01.2011
Data publikacji : 05.04.2011
Data modyfikacji : 05.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kozłowska
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska

Opcje strony