Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/8472,Wystapienie-pokontrolne-Miejski-Osrodek-Pomocy-Spolecznej-w-Legnicy.html
19.06.2024, 19:48

Wystąpienie pokontrolne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Kontrola w zakresie wynagradzania kadry kierowniczej w okresaie od grudnia 2006 r. do końca I kwartału 2009 r.

Metadane

Data wytworzenia : 02.06.2009
Data publikacji : 15.06.2009
Data modyfikacji : 15.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gałangowska Irena
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska

Opcje strony