Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/8262,Wystapienie-pokontrolne-Szkola-Podstawowa-Nr-18-w-Legnicy-ul-Wl-Grabskiego-Nr-5.html
16.07.2024, 21:13

Wystąpienie pokontrolne - Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy, ul. Wł. Grabskiego Nr 5

Przestrzeganie procedur kontroli w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r.

Metadane

Data wytworzenia : 25.07.2008
Data publikacji : 16.09.2008
Data modyfikacji : 16.09.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska

Opcje strony