Ostatnia aktualizacja strony: 28.11.2023, 14:55

Wystąpienia pokontrolne

wystąpienie pokontrolne Towarzystwo Edukacji Bankowej

kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu miasta w 2011 roku na dofinansowanie zadań Policealnej Szkoły TEB Edukacja oraz Studium Medycznego TEB Edukacja w Legnicy, przy ul. Zielonej 17.

Metadane

Data wytworzenia : 12.07.2013
Data publikacji : 03.09.2013
Data modyfikacji : 06.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kozłowska
Osoba udostępniająca informację:
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL