Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/7321,Wystapienie-pokontrolne-Fundacja-Pomocy-Dzieciom-Specjalnej-Troski-w-Legnicy.html
2024-02-25, 14:58

Wystąpienie pokontrolne - Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Legnicy

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2006r.

Metadane

Data wytworzenia : 21.12.2007
Data publikacji : 14.01.2008
Data modyfikacji : 14.01.2008
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Rajczakowska-Król
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska