Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/7299,Wystapienie-pokontrolne-SzP-nr-6-w-Legnicy.html
25.04.2024, 13:39

Wystąpienie pokontrolne SzP nr 6 w Legnicy

Kontrola w zakresie przestrzegania procedur kontroli dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008 roku

Metadane

Data wytworzenia : 26.02.2009
Data publikacji : 16.04.2009
Data modyfikacji : 15.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska

Opcje strony