Ostatnia aktualizacja strony: 28.02.2024, 12:17

Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne SzP nr 6 w Legnicy

Kontrola w zakresie przestrzegania procedur kontroli dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008 roku

Metadane

Data wytworzenia : 26.02.2009
Data publikacji : 16.04.2009
Data modyfikacji : 15.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL