Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/6897,Wystapienie-pokontrolne-Miejskie-Przedszkole-Nr-13-w-Legnicy.html
29.02.2024, 02:44

Wystąpienie pokontrolne - Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy

Przestrzeganie procedur kontroli w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008 r.

Metadane

Data wytworzenia : 15.08.2009
Data publikacji : 24.02.2010
Data modyfikacji : 24.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Mizier
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska

Opcje strony