Ostatnia aktualizacja strony: 07.06.2023, 15:22

Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

Kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg stanu na koniec III kwartału 2007 r., prawidłowości wykazania zobowiązań wymagalnych w zestawieniu sporządzonym na dzień 20 listopada 2007 r. oraz w zakresie regulowania wierzytelności Skarbu Państwa.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 20.12.2007
Data publikacji : 26.03.2008
Data modyfikacji : 26.03.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gałangowska Irena
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL