Ostatnia aktualizacja strony: 27.09.2022, 11:47

Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy

Przestrzeganie procedur kontroli dotyczących zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w 2008 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 09.10.2009
Data publikacji : 22.10.2009
Data modyfikacji : 22.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL