Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/5748,Wystapienie-pokontrolne-Zarzad-Gospodarki-Mieszkaniowej-w-Legnicy.html
16.07.2024, 21:46

Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Metadane

Data wytworzenia : 01.02.2007
Data publikacji : 25.04.2007
Data modyfikacji : 25.04.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska

Opcje strony