Ostatnia aktualizacja strony: 28.11.2023, 14:55

Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Legnicy

Kontrola w zakresie zgodności prowadzonej dokumentacji z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Metadane

Data wytworzenia : 02.04.2008
Data publikacji : 03.04.2008
Data modyfikacji : 03.04.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Lisowska
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL