Ostatnia aktualizacja strony: 07.06.2023, 15:22

Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy

kontrola prawidłowości wykorzystania środków z budżetu na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie oświetlenia ulicznego w 2010 r. oraz przestrzegania w 2009 r. procedur kontroli przy zaciąganiu zobowiązań finansowych i dokonywaniu wydatków, w tym na zadanie pn. Remont ulic i dróg w powiązaniu z krajowym układem komunikacyjnym – Trasa nr 4 w Legnicy. Etap I ul. Wrocławska od pl. Wilsona do II Armii WP oraz na zadanie pn. Remont przejścia podziemnego oraz sygnalizacji przy pl. Wolności.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 07.10.2011
Data publikacji : 13.02.2012
Data modyfikacji : 13.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kozłowska
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL