Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/4839,Wystapienie-pokontrolne-Miejskie-Przedszkole-Nr-14-w-Legnicy-ul-Kubusia-Puchatka.html
18.07.2024, 06:12

Wystąpienie pokontrolne - Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy, ul. Kubusia Puchatka Nr 2

Przestrzeganie procedur kontroli w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r.

Metadane

Data wytworzenia : 12.09.2008
Data publikacji : 16.09.2008
Data modyfikacji : 16.09.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska

Opcje strony