Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/4708,Wystapienie-pokontrolne-Teatr-im-Heleny-Modrzejewskiej-w-Legnicy.html
16.07.2024, 22:03

Wystąpienie pokontrolne - Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej na realizację programu „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej pn.: Legnickie premiery 2007 – kontynuacja projektu artystyczno - społecznego oswajania Miasta”

Metadane

Data wytworzenia : 04.01.2008
Data publikacji : 14.01.2008
Data modyfikacji : 14.01.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Rajczakowska-Król, Kinga Skrzypczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska

Opcje strony