Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/4689,Wystapienie-pokontrolne-Zespol-Szkol-Budowlanych-im-Wojska-Polskiego-w-Legnicy.html
2023-09-29, 09:12

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

Przestrzeganie procedur kontroli w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Metadane

Data wytworzenia : 22.04.2008
Data publikacji : 03.07.2008
Data modyfikacji : 03.07.2008
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Rajczakowska-Król
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska