Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/4494,Wystapienie-pokontrolne-Szkola-Podstawowa-Nr-7-w-Legnicy.html
14.06.2024, 17:38

Wystąpienie pokontrolne - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy

Przestreganie procedur kontroli przy zaciąganiu zobowiązań finansowych i dokonywaniu wydatków w 2008 r.

Metadane

Data wytworzenia : 05.11.2009
Data publikacji : 24.02.2010
Data modyfikacji : 05.11.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Mizier
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska

Opcje strony