Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/4477,Wystapienie-pokontrolne-Osrodek-Sportu-i-Rekreacji-w-Legnicy.html
29.02.2024, 02:56

Wystąpienie pokontrolne - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy

Kontrola prawidłowości dokonywania wydatków bieżących w 2006 r.

Metadane

Data wytworzenia : 27.11.2007
Data publikacji : 11.01.2008
Data modyfikacji : 11.01.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska

Opcje strony