Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/4447,Ognisko-Towarzystwa-Krzewienia-Kultury-Fizycznej-OLIMP-w-Legnicy-ul-Gonicza-9.html
2023-09-24, 15:39

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "OLIMP" w Legnicy ul. Gónicza 9

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "OLIMP" w Legnicy ul. Górnicza 9 - wystąpienie

Metadane

Data wytworzenia : 24.10.2013
Data publikacji : 24.10.2013
Data modyfikacji : 24.10.2013
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gkaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska