Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/3863,Wystapienie-pokontrolne-Swietlica-Terapeutyczna-Nr-2-w-Legnicy.html
16.07.2024, 22:10

Wystąpienie pokontrolne - Świetlica Terapeutyczna Nr 2 w Legnicy

Kontrola prawidłowości dokonywania wydatków na wynagrodzenia pracowników w II półroczu 2006 r. - Świetlica Terapeutyczna Nr 2 w Legnicy

Metadane

Data wytworzenia : 21.05.2007
Data publikacji : 23.07.2007
Data modyfikacji : 23.07.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Stefanek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska

Opcje strony