Ostatnia aktualizacja strony: 28.09.2023, 15:13

Wystąpienia pokontrolne

Wystą[pienie pokontrolne - Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, ul. Grunwaldzka Nr 2

Przestrzeganie procedur kontroli w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 12.09.2008
Data publikacji : 16.09.2008
Data modyfikacji : 16.09.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Stefanek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL