Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/3663,Wystapienie-pokontrolne-Centrum-Ksztalcenia-Praktycznego-w-Legnicy.html
25.04.2024, 13:26

Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy

Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy

Metadane

Data wytworzenia : 30.04.2007
Data publikacji : 04.05.2007
Data modyfikacji : 04.05.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska

Opcje strony