Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/3625,Wystapienie-pokontrolne-Pogotowie-Opiekuncze-w-Legnicy.html
2024-02-25, 15:22

Wystąpienie pokontrolne - Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy

Przestrzeganie procedur kontroli w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 24.11.2008
Data publikacji : 16.12.2008
Data modyfikacji : 20.01.2009
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Skrzypczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska