Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/3256,wystapienie-pokontrolne-Zespol-Szkol-Technicznych-i-Ogolnoksztalcacych-im-Henryk.html
2022-12-07, 18:57

wystąpienie pokontrolne-Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy

kontrola w zakresie przestrzegania procedur kontroli przy zaciąganiu zobowiązań finansowych i dokonywaniu wydatków za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Metadane

Data wytworzenia : 16.03.2010
Data publikacji : 01.12.2010
Data modyfikacji : 01.12.2010
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kozłowska
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska