Ostatnia aktualizacja strony: 07.06.2023, 15:22

Wystąpienia pokontrolne

Wystapienie pokontrolne - Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Legnicy

Kontrola prawidłowości udzielenia w 2006 r. bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za lata 2004 – 2006 nieruchomości położonej przy ul. Sudeckiej w Legnicy.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2008
Data publikacji : 26.03.2008
Data modyfikacji : 26.03.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Lisowska
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL