Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/2930,Wystapienie-pokontrolne-Swietlica-Terapeutyczna-Nr-1-w-Legnicy-ul-Bracka-16.html
2024-02-25, 17:30

Wystąpienie pokontrolne - Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy ul. Bracka 16

Przestrzeganie procedur kontroli w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r.

Metadane

Data wytworzenia : 26.08.2007
Data publikacji : 16.09.2008
Data modyfikacji : 16.09.2008
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska