Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/2790,Wystapienie-pokontrolne-MP-Nr-2.html
22.06.2024, 15:14

Wystąpienie pokontrolne - MP Nr 2

Kontrola w zakresie przestrzegania procedur kontroli dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008 roku

Metadane

Data wytworzenia : 01.04.2009
Data publikacji : 16.04.2009
Data modyfikacji : 16.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska

Opcje strony