Ostatnia aktualizacja strony: 07.06.2023, 15:22

Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Kontrola przestrzegania procedur kontroli w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym na świadczenia rodzinne

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 02.12.2008
Data publikacji : 06.02.2009
Data modyfikacji : 06.02.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Stefanek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL