Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/2682,wystapienie-pokontrolne-Osrodek-Sportu-i-Rekreacji-w-Legnicy.html
2024-02-23, 13:51

wystąpienie pokontrolne - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy

kontrola w zakresie przestrzegania procedur przy zaciąganiu zobowiązań finansowych i dokonywaniu wydatków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 03.11.2010
Data publikacji : 01.12.2010
Data modyfikacji : 01.12.2010
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kozłowska
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska