Ostatnia aktualizacja strony: 23.09.2022, 11:57

Wystąpienia pokontrolne

wystąpienie pokontrolne - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy

kontrola w zakresie przestrzegania procedur przy zaciąganiu zobowiązań finansowych i dokonywaniu wydatków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 03.11.2010
Data publikacji : 01.12.2010
Data modyfikacji : 01.12.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kozłowska
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL