Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/2595,Wystapienie-pokontrolne-Miejskie-Przedszkole-Nr-4-w-Legnicy.html
2023-09-24, 14:48

Wystąpienie pokontrolne - Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy

Ptrzestrzeganie procedur kontroli dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 17.06.2009
Data publikacji : 22.10.2009
Data modyfikacji : 22.10.2009
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska