Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/23538,Zarzad-Gospodarki-Mieszkaniowej.html
25.04.2024, 10:20

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Remont lokali socjalnych, w tym współfinansowanych ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w 2018 r.

Metadane

Data publikacji : 17.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Irena Gałangowska Referat Kontroli

Opcje strony