Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/23507,Warsztat-Terapii-Zajeciowej-przy-Fundacji-Pomocy-Dzieciom-Specjalnej-Troski.html
16.07.2024, 22:29

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

Prawidłowość wykorzystania środków PFRON i dotacji udzielonych z budżetu miasta na działalność WTZ w 2018 r.

Metadane

Data publikacji : 17.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Irena Gałangowska Referat Kontroli

Opcje strony