Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/20948,Wystapienie-pokontrolne-Zespol-Obslugi-Jednostek-Oswiatowych-w-Legnicy.html
2022-12-07, 17:31

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy

Metadane

Data publikacji : 26.10.2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Irena Gałangowska Referat Kontroli