Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/19300,Miejska-Izba-Wytrzezwien.html
25.04.2024, 13:42

Miejska Izba Wytrzeźwień

Prawidłowość wydatkowania środków finansowych w 2016 r.

Metadane

Data publikacji : 05.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Irena Gałangowska Referat Kontroli

Opcje strony