Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/14039,Straz-Miejska-w-Legnicy.html
22.05.2024, 20:29

Straż Miejska w Legnicy

Prawidłowość wydatkowania środków finansowych w 2014 r. Wystąpienie pokontrolne OK.1711.11.2014.XII

Metadane

Data publikacji : 21.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kaczmarek Grażyna
Osoba udostępniająca informację:
Irena Gałangowska Referat Kontroli

Opcje strony