Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/13584,Miejskie-Przedszkole-Nr-18-w-Legnicy.html
2022-12-07, 18:51

Miejskie Przedszkole Nr 18 w Legnicy

Prawidłowość prowadzenia rachunkowości oraz funkcjonowania kontroli zarządczej w 2013 r. OK.1711.7.2014.XII

Metadane

Data wytworzenia : 06.05.2014
Data publikacji : 21.01.2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kaczmarek Grażyna
Osoba udostępniająca informację:
Irena Gałangowska Referat Kontroli