Ostatnia aktualizacja strony: 07.06.2023, 15:22

Wystąpienia pokontrolne

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Legnicy

Prawidłowośćwykorzystania środków PFRON oraz dotacji z budżetu miasta w 2013 r. OK.1711.3.2.2014.XII

Metadane

Data wytworzenia : 11.07.2014
Data publikacji : 21.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kaczmarek Grażyna
Osoba udostępniająca informację:
Irena Gałangowska Referat Kontroli
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL