Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2024, 14:32

Urząd Miasta

Urząd Miasta

Zdjęcie przedstawiające ratuszLegnica jest miastem na prawach powiatu. Oznacza to, że realizuje zarówno zadania z zakresu administracji publicznej  wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, jak też zadania miasta na prawach powiatu, wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym. Zadania te realizowane są przez Prezydenta Miasta przy pomocy samorządowej miejskiej jednostki organizacyjnej, jaką jest Urząd Miasta Legnicy. Oprócz zadań wynikających z powyższych ustaw, Prezydent Miasta realizuje szereg zadań własnych wynikających z innych ustaw, a także zadania z zakresu administracji rządowej zlecone z mocy ustaw oraz przejęte przez miasto w wyniku porozumień. Powierzone Urzędowi zadania są wykonywane przez wydziały i samodzielne stanowiska, jednostki organizacyjne gminy, a także inspekcje i straże, określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Legnicy. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Urzędu Miasta, regulaminu oraz aktów prawnych wydanych przez Prezydenta Miasta i Radę Miejską Legnicy. Gospodarka finansowa Urzędu prowadzona jest według zasad określonych w przepisach o finansach publicznych.

Metadane

Data publikacji : 14.04.2014
Data modyfikacji : 04.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Mokwiński
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Mokwiński Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL