Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2024, 12:25

Ogłoszenia zwykłe

ulica Wiślana

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokali użytkowych i działek budowlanych położonych na terenie miasta Legnicy.

Przedmiotem przetargu są nw. nieruchomości :
Adres nieruchomościnumer księgi wieczystej. Oznaczenie w operacie ewiden ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokali użytkowych i działek budowlanych położonych na terenie miasta Legnicy.

Przedmiotem przetargu są nw. nieruchomości :
Adres nieruchomościnumer księgi wieczystej. Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów.Powierzchnia lokalu (pom.wchodzące w skład lokalu) nieruchomości Cenagruntu/lokalu/wartośćobiektu(poz.3) postąpienie w zł Wadium w zł
1.LegnicaBudynek wielolokalowy mieszkalno-użytkowyAleja Rzeczypospolitej nr 71KW 44037 dz.nr 262/1 o pow.401 m2 obręb Winiarylokal użytkowy nr 1A na parterze104,70 m2 i pom.przyn. 26,80 m2 sala konsump.kuchnia,wc,korytarz,przedsionek, pom.gospod., zaplecze sanit., piwnica 10.200,00 111.000,00121.200,00 2.000,00 12.000,00
2.Legnicaul. Mickiewicza nr 20KW 62744 dz.nr nr 95/1 o pow.261 m2 i 95/2 o pow.27 m2obręb Ochota, lokal użytkowy nr 2A na parterze, 40,11 m2 i pom.przyn.14,21 m2pom.biurowe,magazyn,umywalnia,wc, pom.przynależne:magazyn nr 1/9 i piwnica nr 0/4 5.000,00 65.000,00 70.000,001.000,00 7.000,00
3.Legnicaal. Czerwonych Maków nr 17KW 37908 obręb Przybków dz.nr 268 o pow.649 m2 pod zabudowę domem mieszkalnym, rozp.budowy w terminie 2 lat, zak.w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy 51.000,00 13.800,0064.800,001.000,00 7.000,00
4. Legnicaul.InwalidówKW 63669 obręb Bartniki dz.nr 431/15 o pow.1075 m2 pod zabudowę domem mieszkalno-usługowym, rozpoczęcie budowy w ter.2 lat,zak.5 lat licząc od dnia zawarcia umowy. 83.500,00 1.000,00 8.000,00

Uwaga: dot.poz.1 - budynek III kondygnacyjny, podpiwniczony, 11 lokali mieszk., 2 lokale użytkowe. Uzbrojenie terenu w sieci: wod.- kan., gazową, energetyczną,
dot.poz.2 - budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, 3 lokale mieszkalne i 2 lokale użytkowe, uzbrojony w sieć gazową,wod.-kan.,energetyczną i telefoniczną,
dot.poz.3 - działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Uzbrojenie pełne w ulicach Orzechowej i Czerwonych Maków. Na działce znajduje się rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego doprowadzona do stropu nad piwnicą.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi:
- poz.1 i 2 - I opłata 25% wylicytowanej ceny gruntu, opłata roczna 3% wylicytowanej ceny gruntu.
- poz.3 i 4 - I opłata 15% wylicytowanej ceny gruntu, opłata roczna 1% wylicytowanej ceny gruntu.Termin wnoszenia opłaty rocznej do 31 marca każdego roku. Po 2004 r. cena gruntu może być
aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana w okresach nie krótszych niż 1 rok. Nieruchomości wolne od obciążeń. Lokale udostępnione bedą do ogladania w dniu 27.01.2004 r. od godz.12 00 - 13 00.
Przetarg odbędzie się 05.02.2004 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 sala nr 9. Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości jw. w terminie do 02.02.2004 r. na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet cenynabycia nieruchomości lokalowych lub na pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz.U.z 2000 r. Nr 46, poz.543) a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone na podane przez nich konta. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 72-12-302, 72-12-303 i 72-12-310. Organizator zastrzega możliwość unieważnienia przetargu.
Data wywieszenia: 2004 - 01 - 14

Metadane

Data publikacji : 15.01.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL