Ostatnia aktualizacja strony: 23.07.2024, 15:10

Ogłoszenia zwykłe

Widawska

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości lokalowej i na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Legnicy.

Przedmiotem przetargu są nw. nieruchomości :
Adre ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości lokalowej i na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Legnicy.

Przedmiotem przetargu są nw. nieruchomości :
Adres nieruchomościnumer księgi wieczystej. Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów. Pow. lokalu ( pom. wchodzące w skład lokalu) nieruchomości Cenagruntu /lokalu/postąpienie w zł Wadium w zł
1.Legnicaul. Złotoryjska nr 50KW 40546 lokal użytkowy nr 1A położony w kondygnacji parteru i piwnicy 118,67 m2( parter 101,76 m2, piwnica 16,91m2) obręb Tarninów dz. nr 446 o pow.256 m2 5.620,00210.000,00215.620,003.000,00 30.000,00
2.Legnicaul. Wiślana KW 67031 obręb Piekary Osiedle dz. nr 1814/5 R-IV b 1131 m2 113.600,00 2.000,00 10.000,00
3.Legnicaul. Wiślana KW 67027 obręb Piekary Osiedle dz. nr 1814/3R-IV a 58 m 2 R-IV b 921 m 2 979 m 2 100.100,00 2.000,00 10.000,00
4.Legnicaul. Widawska KW 67034 Obręb Piekary Osiedle dz. nr 1814/1R-IV a 349 m 2 R-IV b 669 m2 104.000,00 2.000,00 10.000,00

Uwaga: dot.poz.1-budynek mieszkalno-usługowy 5 kondygnacji 8 lokali mieszkalnych 3 lokale użytkowe uzbrojenie: wod-kan., gaz energia elekt. Pom. wchodzące w skład lokalu parter: sala sprzedaży, sala sprzedaży, korytarz, biuro, wc, zaplecze, wc, piwnica: korytarz, magazyn, magazyn.
Sprzedaż nieruchomości lokalowej na własność. Nieruchomość wolna od obciążeń. Lokal udostępniony będzie do oglądania 23.04.2004 r. od godz.12 00- 13 00.
dot. poz. 2, 3, 4 (na działce znajduje się gruz) - działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Rozpoczęcie budowy w terminie 2 lat, zakończenie w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy.
W rejonie ulicy Sudeckiej nieruchomości gruntowe są uzbrojone we wszystkie media infrastruktury. Nabywca zobowiązany zostanie do uzyskania decyzji o warunkach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Nieruchomości wolne od obciążeń. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi:
- I opłata 15% wylicytowanej ceny gruntu, opłata roczna 1% wylicytowanej ceny gruntu.
Termin wnoszenia opłaty rocznej do 31 marca każdego roku. Po 2005 r. cena gruntu może być
aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana w okresach nie krótszych niż 1 rok. Przetarg odbędzie się 30.04.2004 r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 sala nr 9. Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości jw. w terminie do 27.04.2004 r. na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. Uz 2000 r. Nr 46, poz.543) a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone na podane przez nich konta. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 72-12-302, 72-12-303 i 72-12-310. Organizator zastrzega możliwość unieważnienia przetargu.
Data wywieszenia: 2004.04.07

Metadane

Data publikacji : 08.04.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL