Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2024, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Warunki udziału w Programie Odnowa zieleni średniej i wysokiej

Wnioski o udział w Programie należy składać do Urzędu Miasta Legnicy, 59-220 Legnica pl.Słowiański 8 (tel.72-12-330) fax 72-12-115 do końca grudnia danego roku z przewidywaną realizacją na rok następny.

Wniosek o przydział materiału roślinnego do nasadzeń w ramach Programu „ODNOWA Z ...Wnioski o udział w Programie należy składać do Urzędu Miasta Legnicy, 59-220 Legnica pl.Słowiański 8 (tel.72-12-330) fax 72-12-115 do końca grudnia danego roku z przewidywaną realizacją na rok następny.

Wniosek o przydział materiału roślinnego do nasadzeń w ramach Programu „ODNOWA ZIELENI ŚREDNIEJ I WYSOKIEJ’ powinien zawierać:
- Określenie zadania (np. budowa zieleńca, remont placu zabaw w zakresie zieleni towarzyszącej, odnowa zieleni wnętrza blokowego, odtworzenie nasadzeń alejowych, obsadzenia izolacyjne, itp.),
- Plan zagospodarowania terenu (najlepiej na odpowiednim fragmencie mapy zasadniczej w skali 1:500, zawierającym przebiegi linii sieci uzbrojenia podziemnego),
- Projekt zieleni (ewentualnie plan szkicowy projektowanej zieleni w przypadku małych obiektów) z zaznaczonymi drzewami i krzewami istniejącymi i projektowanymi (koniecznie należy podać nazwy roślin, ilości oraz określić ich usytuowanie),
- Przewidywany harmonogram prac, w tym:
- termin przygotowania terenu do momentu wykonania nasadzeń,
- termin przygotowania gruntu pod nasadzenia,
- termin wykonania nasadzeń, itp.
- Oświadczenie o odpowiedzialności Wnioskodawcy za prawidłowe przeprowadzenie nasadzeń, które winny być wykonane z zachowaniem zalecanych, minimalnych odległości od budynków, budowli i sieci uzbrojenia podziemnego.
- Deklaracja wnioskodawcy dot. samodzielnego odebrania i posadzenia przyznanego materiału roślinnego zgodnie z przedłożonym projektem i sztuką ogrodniczą oraz pielęgnacji w przyszłości posadzonych roślin (szczególnie podlewanie w czasie suszy),
- Zgodę zarządcy terenu (gdy nie jest nim wnioskodawca).Dodatkowych informacji na temat udziału w Programie„ODNOWA ZIELENI ŚREDNIEJ I WYSOKIEJ’ udzieli Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Legnicy tel.72-12-330.

Metadane

Data publikacji : 22.12.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL