Ostatnia aktualizacja strony: 07.06.2023, 15:22

Ogłoszenia zwykłe

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
ogłasza nabór wniosków w ramach
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
- edycja 2023

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

 

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane proszone  są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej -  Dział Świadczeń ul. Chojnowska 112    tel. 76 722 18 08 wew. 2121.

 

Metadane

Data publikacji : 28.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Lekarewicz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kędzierska Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL