Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/29398,Zawiadomienie-o-czynnosciach-ustalenia-przebiegu-granic-miedzy-dzialka-nr-11325-.html
2024-02-23, 15:48

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic między działką nr 1132/5 położoną w obrębie Piekary Osiedle miasta Legnicy, a działkami sąsiednimi

Działając w oparciu o § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) na wniosek Wykonawcy prac geodezyjnych, zawiadamiam o czynnościach ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 1132/5 położoną w obrębie Piekary Osiedle miasta Legnicy, a działkami sąsiednimi. Rozpoczęcie czynności nastąpi w dniu 20.09.2022 r. o godzinie 14:00 w Legnicy przy ul. Tatrzańskiej 15.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.09.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Marcinkowska-Lis
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Marcinkowska-Lis Wydział Geodezji i Kartografii