Ostatnia aktualizacja strony: 28.09.2023, 15:13

Ogłoszenia zwykłe

Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

W związku z zakończeniem prac dotyczących tworzenia bazy GESUT, informuję, że od 10.02.2020 r. na terenie miasta Legnicy obowiązuje mapa zasadnicza w wersji numerycznej w ukł. współrzędnych „ 2000” i w ukł. Wysokościowym PL-KRON86-NH, w skali bazowej 1:500.Dotychczasowa analogowa mapa zasadnicza może służyć JEDYNIE jako materiał poglądowy i pomocniczy.

W związku z powyższym:

  1. Dla prac geodezyjnych w toku proszę zaktualizować  materiały wyjściowe o aktualne dane numeryczne.
  2. Do weryfikacji będą przyjmowane jedynie operaty zawierające pliki umożliwiające aktualizację bazy danych w obowiązującym standardzie. Oprócz plików w obowiązującym formacie GML, w naszym mieście, aktualizacja bazy danych będzie możliwa również po dostarczeniu danych w formacie KCD (dedykowanym dla oprogramowania TurboEWID). Jednocześnie informujemy, że blokady na bazie z wydanych do modyfikacji plików będą usuwane po 5 dniach roboczych od ich utworzenia. Tak więc, niedostarczenie do Ośrodka pliku wsadowego w tym czasie, będzie wiązać się z potrzebą ponownego pobrania danych. Powyższe ograniczenia wynikają z blokowania bazy w wydanym zakresie i braku możliwości wykonywania w tym samym czasie, na tym obszarze, prac przez innych wykonawców prac geodezyjnych. W związku z tym, wykonawcy powinni dostarczyć pliki wraz z operatami technicznymi w czasie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pliku do modyfikacji. Zmodyfikowany plik wsadowy należy przekazywać do Ośrodka z niezmienioną nazwą.

Dodatkowo informuję że  Wydział Geodezji i Kartografii uruchomił system płatności elektronicznych dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych korzystających z Portalu Geodety.

Informacja do pobrania

 

Metadane

Data publikacji : 31.01.2020
Data modyfikacji : 10.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Marcinkowska-Lis
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Marcinkowska-Lis Wydział Geodezji i Kartografii
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Marcinkowska-Lis
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL