Ostatnia aktualizacja strony: 28.09.2023, 15:13

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. ze zm.), zaprasza organizacje pozarządowe działające w Legnicy do zgłaszania kandydatów na członków komisji opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w latach 2019-2020.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Tokarczyk Wydział Oswiaty, Kultury i Sportu
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL