Ostatnia aktualizacja strony: 29.09.2023, 10:22

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

Gminą Legnica, ogłasza sprzedaż drewna opałowego w ilości 153,074 m3

Gminą Legnica,
Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica
ogłasza sprzedaż drewna opałowego w ilości 153,074 m3

postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na stronie platformy zakupowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/171788,

na której załączone są wszystkie niezbędne informacje i za pomocą, której należy składać oferty.

 

 

Wymagania i specyfikacja 

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe w ilości 153,074m3, (468 elementów) ułożone w stosach, drewno pochodzi z różnych gatunków drzew (jesion, brzoza, dąb, jawor, olcha, topola, klon, lipa oraz drzewa owocowe). 

2. Sprzedawca nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

3. Zaleca się dokonanie wizji składowanego drewna przed złożeniem oferty. Drewno można oglądać od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 16:00 przy ul. Myśliwskiej w Legnicy na terenie giełdy.  

4. Kupujący zobowiązany będzie do załadunku, transportu i zabezpieczenia na czas transportu drewna na własny koszt. Załadunek drewna będzie można dokonać od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 16:00, w terminie 14 dni od daty zapłaty ceny za zakupione drewno. 

5. Miejsce składowania drewna zaznaczone jest na orientacyjnej mapce ul. Myśliwska w Legnicy - teren giełdy. Zdjęcia składowanego drewna  i szczegółowe zestawienie drewna stanowią załączone są stronie : https://platformazakupowa.pl/transakcja/171788,

6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najwyższej cenie.

7. W przypadku ofert równorzędnych decyduje kolejność złożenia oferty. 

8. Sprzedawca wymagać będzie od Kupującego, który złoży najkorzystniejszą ofertę, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy. Projekt umowy zamieszczony jest na stronie : https://platformazakupowa.pl/transakcja/171788,

6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najwyższej cenie.

9. Cena wywoławcza za całość drewna opałowego wynosi 22 680,00 zł (cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 8%).

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11. Termin składania ofert na stronie : https://platformazakupowa.pl/transakcja/17178827-11-2018 12:24

Metadane

Data publikacji : 09.11.2018
Data modyfikacji : 09.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Rybacka Wydział Infrastruktury Komunlnej
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Rybacka
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL