Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/16472,Ogloszenie-Prezydenta-Miasta-Legnicy.html
18.05.2024, 09:10

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy

odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020”.

Metadane

Data publikacji : 18.04.2016
Data modyfikacji : 20.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Szkorupińska
Osoba udostępniająca informację:
Matijczak- Budnicka Agata Wydział Rozwoju Miasta RPRP
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko

Opcje strony